For an optimal site experience, we recommend using a different browser.
Using Internet Explorer may prevent you from accessing Chubb.com, and some site features may not function as expected.

X

Tại Chubb, sự hài lòng của nhân viên và khách hàng luôn đồng hành. Khi nhân viên của chúng tôi được đào tạo bài bản, sẵn sàng thích ứng và thoải mái trong vai trò của mình, họ giao tiếp với khách hàng – và giao tiếp với nhau – theo một cách chủ động, đầy đủ thông tin và tích cực. Vì vậy, Chubb tin rằng giúp nhân viên thăng tiến và động viên họ mở mang khả năng của mình là một phần quan trọng trong cam kết của công ty với nhân viên.

Tại Chubb, chúng tôi liên tục tổ chức các khóa hướng dẫn, các chương trình đào tạo và phát triển để xác định những phương pháp và tiêu chuẩn chung, hỗ trợ cho tầm nhìn chiến lược của Công ty.

Trên nền tảng này, Chubb mở rộng các cơ hội phát triển cá nhân một cách thống nhất và phù hợp trên quy mô toàn cầu. Những cơ hội này là những yếu tố tạo nên năng lực cốt lõi của chúng tôi, được không ngừng cập nhật và củng cố cho mọi nhân viên trên toàn cầu. Ngoài việc học tập, giáo dục liên tục, còn có các khóa học chứng nhận chuyên môn và phát triển nghề nghiệp trực tuyến cho toàn bộ nhân viên.