Chubb Life FMC ra đời nhằm bảo đảm trách nhiệm ngày càng tăng của Chubb life tại Việt Nam đối với khách hàng, đồng thời tối ưu hóa lợi suất đầu tư trong những sản phẩm bảo hiểm hiện nay. Chubb Life FMC cũng sẽ mang lại lợi ích mới cho khách hàng và cho nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam, thông qua việc phát triển đa dạng các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với quy định của pháp luật.

Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Quản Quỹ Chubb Life
Vốn điều lệ: 26 tỷ đồng
Thời gian hoạt động: 50 năm
Chủ sở hữu: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam

Nghành nghề kinh doanh:

1.  Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán

2.  Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

3.  Tư vấn đầu tư chứng khoán

Ban Điều hành

Chủ tịch Công ty
Ông
 Nguyễn Hồng Sơn

Giám đốc 
Bà Đặng Thị Hồng Loan

Tầm nhìn

Chubb Life FMC thành lập với mục tiêu phấn đấu trở thành một trong những công ty quản quỹ hàng đầu uy tín tại Việt Nam với chuẩn mực đạo đức tính chuyên nghiệp cao nhất.

Chubb Life FMC cam kết thực hiện chiến lược đầu giá trị trong dài hạn đối với tất cả danh mục đầu của các nhân tổ chức.